Welkomstwoord


Nieuwsgierig!

De NVvH is en blijft On Tour. Dit jaar in Studio21 op het Media Park in Hilversum. Het congres vindt plaats in de televisiestudio’s van RTL Nederland. De Najaarsdag 2015 is  wederom verder doorontwikkeld en vernieuwd.

Wij beginnen de Najaarsdag met een plenaire lecture door Mathieu Weggeman ‘lifecycle van professionele kennis’. “Hoe slimmer, hoe eerder dom!,” zo stelt hij in zijn lezing over kennismanagement en de steeds snellere veroudering van vakdeskundigheid. Hoe leren wij van de meesters in ons vak?  Tussen de koffie en de thee heeft u de keuze uit een 8 tal minisymposia en wederom presentaties van topchirurgisch, Nederlands onderzoek. Deze parallelsessies zijn ingedeeld volgens de algemene pijlers (Kwaliteit, BBv, Opleiding etc.). Daarna vervolgen we de dag met een plenaire sessie van internetdeskundige en gadgetrecensent Alexander Klöpping. U kent hem ongetwijfeld van De Wereld Draait Door, als oprichter van het journalistieke Blendle of als de man achter het initiatief, waarbij de beste Nederlandse hoogleraren gratis college geven via internet. Alexander laat zien waar we op dit moment staan als het gaat om het gebruik van (sociale) media en geeft inzicht in de wereld van Big Data nu en in de toekomst. Hij toont aan hoe de wereld razendsnel verandert en tegelijk hoe ‘nerds in garageboxen’ in staat blijken de gevestigde orde op haar grondvesten te doen trillen. Aansluitend volgt een discussie waarin Alexander Klöpping, Bertho Nieboer (gynaecoloog) en Marc Besselink (chirurg) ons voorstellingsvermogen prikkelen: wat betekenen deze nieuwe mogelijkheden eigenlijk voor de chirurg en de patiënt?

Vrije voordrachten

Achter de schermen staan wij ook niet stil. Zo hebben de reviewers van de ingediende abstracts kunnen werken met een volledige vernieuwde reviewmodule, waardoor abstracts beter en vollediger worden beoordeeld middels ons scoringssysteem. Wij streven naar tenminste 5 reviewers per abstract zodat er een goede peer review oordeel uitkomt. Deze reviewers bestaan uit leden van de congrescommissie, leden voorgedragen door de VAGH en leden voorgedragen door de subverenigingen.  Het verlengen van de tijden voor de vrije voordrachten, zoals op de afgelopen chirurgendagen naar 7 minuten presentatie en 5 minuten discussie, is goed bevallen. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, waardoor een levendige discussie met de zaal ontstaat. Wij hopen wederom op de aanwezigheid van de mede-auteurs/hoofdonderzoekers tijdens de presentaties van de vrije voordrachten.

Reviewers gezocht

Mocht u zelf ambitie hebben om op te willen treden als reviewer, dan kunt u zich via ons secretariaat aanmelden via het emailadres m.balfoort@nvvh.knmg.nl. Wij streven ernaar om een goede verdeling te hebben tussen academisch en perifere specialisten.

Schoemakerprijs en Oude Klaren Convent slaan handen in één

Een selectie van inzenders voor de Schoemakerprijs presenteren hun proefschrift op het Oude Klaren Convent. ’s Middags wordt plenair de winnaar van het beste wetenschappelijke proefschrift van Nederlandse bodem bekend gemaakt.

Winnaars digitale evaluatie

De Najaarsdag wordt digitaal geëvalueerd. U ontvang aan het einde van de Najaarsdag een digitale evaluatie. Onder alle invullers zal wederom een Iris bon verloot worden. Wij feliciteren de vorige winnaars collega Maurice Engelen (MC Haaglanden-Bronovo)en collega Gerard Glade (Martiniziekenhuis) voor het invullen van de evaluatie van de Chirurgendagen 2015. Wij willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om feedback te geven. Wij gebruiken uw evaluatie voor verdere verbetering en modernisering. De Congrescommissie zal zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Nieuwsgierig geworden? Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten in Hilversum.

Tot 27 november!

Edward Tan
Voorzitter congrescommissie NVvH