M. Weggeman


Technische Universiteit Eindhoven
Organisatiekunde
Eindhoven
Nederland


Prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur.

Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie.

In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van Werknemer 2.0 en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

Voor zijn bijdragen aan de vakliteratuur ontving hij in 2001 de oeuvreprijs van de Orde van Organisatiedeskundigen (OOA) en in 2005 werd hij door collega's gekozen in de top-10 van de meest invloedrijke Nederlandse adviseurs. In 2008 wint zijn boek "Leidinggeven aan professionals? Niet doen!" de Managementboek van het Jaar Prijs en wordt het genomineerd voor de Gids prijs 2008 voor het beste HRM-boek.