In vivo Intra-operatieve Optische Beeldvorming van Colorectale Peritoneale Metastasen middels een VEGF-gerichte Nabij-infrarode Fluorescente Tracer: een Haalbaarheid Studie.


S.J. de Jongh, N.J. Harlaar, M. Koller, B.L. van Leeuwen, P.H. Hemmer, R.J. van Ginkel, L.B. Been, J.S. de Jong, G. Kats-Ugurlu, M.D. Linssen, A. Jorritsma-Smit, W.B. Nagengast, V. Ntziachristos, G.M. van Dam

Voorzitter(s): H.A. Marsman, AIOS, AMC & M. Besselink, chirurg, AMC

Vrijdag 27 november 2015

12:46 - 13:00u in Studio21

Categorieën: colorectale chirurgie, vrije voordracht

Parallel sessie: V3 HPB & Colorectaal maligne


Introductie:
Optimale cytoreductie voorafgaand aan Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie (HIPEC) is essentieel voor de curatieve behandeling van peritonitis carcinomatosa (PC). Peritoneale laesies van enkele millimeters kunnen snel gemist worden middels inspectie en palpatie. Wij hebben nabij-infrarode fluorescente (NIRF) beeldvorming gebruikt ter verbetering van de intra-operatieve detectie van colorectale peritoneale metastasen.

Methode:
Patiënten waarbij een behandeling middels cytoreductieve chirurgie gevolgd door HIPEC gepland stond, werden geïncludeerd in de studie (n=7). Twee dagen pre-operatief werd de NIRF tracer bevacizumab-800CW gericht op VEGF-A intraveneus toegediend. Tijdens laparotomie werd de peritoneal cancer index (PCI) door twee chirurgen onafhankelijk van elkaar gescoord. Allereerst werd dit gedaan met de conventionele techniek van inspectie en palpatie, vervolgens met behulp van het intra-operatieve camerasysteem. Zowel van fluorescente als niet-fluorescente laesies werden biopten genomen voor ex-vivo validatie en correlatie met fluorescente signalen.

Resultaten:
Er waren geen tracer-gerelateerde complicaties. Intra-operatief werden 87 peritoneale laesies geanalyseerd. Eenendertig van de 58 fluorescente laesies bleken peritoneale metastasen. Alle 23 niet-fluorescente laesies waren tumor negatief (sensitiviteit 100%). Bij twee patiënten werd tumorweefsel gedetecteerd, dat initieel gemist was. Dit betrof een positief resectievlak en een lymfeklier metastase (Figuur 1). Ondanks het relatief hoge aantal fout-positieven (47%) bleek de PCI te zakken met gemiddeld 2.9 punten per patiënt bij toepassing van deze techniek. Fluorescentie was tijdens ex-vivo analyses duidelijk gecorreleerd met tumor weefsel op een microscopisch niveau. De tumor-tot-normaal ratio was 6,92 (± 2,47).

Conclusie:
Intra-operatieve NIRF beeldvorming van colorectale PC is technisch haalbaar en veilig. Deze sensitieve techniek kan bijdragen aan een optimale cytoreductie en verbeterde preselectie en stagering van patiënten. Derhalve heeft deze techniek de potentie om zowel over als onder behandeling te voorkomen. De resultaten zijn veelbelovend voor een volgende fase-II studie. 

Figuur 1. Intra-operatieve afbeeldingen van het NIRF camera systeem. Afbeelding van een peritoneale metastase (A t/m C), para-aortale lymfeklier metastase (D t/m F) en positief resectievlak (G t/m I), allen bevestigd middels histopathologie.