Stress metingen in chirurgen door middel van een smart patch


M. Weenk, A.P.B. Alken, L.J.L.P.G. Engelen, S.J.H. Bredie, T.H. van de Belt, H. van Goor

Voorzitter(s): J.P. Deroose, AIOS, Amphia Ziekenhuis & S. Maaskant, chirurg, Máxima Medisch Centrum

Vrijdag 27 november 2015

12:22 - 12:34u in Ik Hou van Holland

Categorieën: algemene chirurgie, vrije voordracht

Parallel sessie: V1 Algemene chirurgie & Mammachirurgie


Introductie:
Chirurgen ervaren soms veel stress tijdens het opereren, wat kan resulteren in verminderde prestaties en bedreigde patiëntveiligheid. Het meten van mentale stress is complex en vaak niet real time mogelijk. In deze exploratieve studie werd stress continu gemeten in chirurgen en arts assistenten door een smart patch (afbeelding 1).

Methode:
Tien chirurgen en 10 arts assistenten droegen tenminste 48 uur de smart patch bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten waaronder opereren, polikliniek, zaalwerk, administratie. De patch registreerde continu hartslagvariabiliteit (HRV), gemeten als standaard deviatie van het tijdsinterval tussen hartslagen (SDNN) en als ratio tussen lage frequentie (LF; sympathisch) en hoge frequentie (HF; parasympatisch). Tevens werd stress in percentage (0-100%) geregistreerd, berekend uit een algoritme tussen hartslag en HRV. Gemeten data werd verzonden naar een beveiligde cloud via een smartphone en gedownload voor verdere analyse. Subjectieve stress werd pre- en postoperatief gemeten door de State Trait Anxiety Inventory (STAI).

Resultaten:
Tijdens opereren was sprake van een significante afname van SDNN (p=.000) en significante toename in LF/HF ratio (p=.010) en stress percentage (p=.000) in vergelijking met baseline metingen. Deze variabelen waren ook significant verschillend ten opzichte van de andere gemeten activiteiten. Dit impliceert een toename van stress tijdens het operen ten opzichte van andere dagelijkse activiteiten. Bij senior chirurgen werden lagere stresspercentages gemeten tijdens opereren dan bij junior chirurgen (p=.024) en ouderejaars assistenten (p=.021) (tabel 2). HRV was niet significant verschillend. Bij subjectief stressvolle operaties (toename STAI?1) waren HRV en stress percentages niet significant verhoogd.

Conclusie:
Continue stress meting met een smart patch geeft relevante data over stresspatroon bij chirurgen en arts assistenten gedurende dagelijkse activiteiten. De smart patch kan in de toekomst gebruikt worden voor onderzoek naar het effect van stress op prestaties en tijdens trainingen. 

Afbeelding 1: Smart patch
Tabel 1: HRV en stress percentage tijdens dagelijkse activiteiten
Tabel 2: HRV en stress percentage tijdens operaties; indeling naar ervaring