Technische aspecten van de repeat sentinel node procedure bij het recidief mammacarcinoom


G. Vugts, A.J.G. Maaskant-Braat, A.C. Voogd, Y.E.A. van Riet, E.J.T. Luiten, R.M.H. Roumen, E.J.T. Rutgers, H.J.T. Rutten

Voorzitter(s): J.P. Deroose, AIOS, Amphia Ziekenhuis & S. Maaskant, chirurg, Máxima Medisch Centrum

Vrijdag 27 november 2015

12:34 - 12:46u in Ik Hou van Holland

Categorieën: mammachirurgie, vrije voordracht

Parallel sessie: V1 Algemene chirurgie & Mammachirurgie


Introductie:
De repeat sentinel node procedure (re-SNP) is een alternatief voor de standaard okselklierdissectie (OKD) als methode voor axillaire stadiering bij het recidief mammacarcinoom. De Sentinel Node And Recurrent Breast Cancer (SNARB) studie werd uitgevoerd om factoren geassocieerd met het technisch succes van de re-SNP te bepalen.

Methode:
In totaal ondergingen 536 patiënten met een lokaal recidief mammacarcinoom in de afwezigheid van afstandsmetastasen een re-SNP in 29 Nederlandse ziekenhuizen.

Resultaten:
Een repeat sentinel node (re-SN) werd gevisualiseerd bij 333 patiënten (62.1%) en succesvol verwijderd bij 235 patiënten (53.5%). Eerdere radiotherapie van de mamma [odds ratio (OR) 0.16; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.03-0.84], subareolaire tracerinjectie [OR 0.34; 95%-BI 0.16-0.73] en een tweedags lymfoscintigrafieprotocol [OR 0.57; 95%-BI 0.33-0.97] waren geassocieerd met falen van identificatie. Injectie van een hogere dosis tracer (>180 MBq) leidde tot een grotere identificatiekans [OR 4.40; 95%-BI 1.45-13.32]. Aberrante drainage werd gezien in 180 (54.1%) patiënten, vaker na OKD (81.9%) dan SNP (28.4%; P<0.001). Bij 230 (80.1%) patiënten bleek de re-SN tumornegatief. De negatief voorspellende waarde van de re-SNP is 93.6%.

Conclusie:
Re-SNP is een technisch goed uitvoerbare ingreep, met een negatief voorspellende waarde van 93.6%. De identificatie van deze procedure kan worden verbeterd door een hogere dosis radioactief tracer (>180 MBq) te injecteren. Subareolaire injectie en een tweedags protocol na eerdere lumpectomie lijken geassocieerd met een lagere succes kans.