(m)FOLFIRINOX: de nieuwe standaard palliatieve chemotherapie voor patiënten met een lokaal irresectabel pancreascarcinoom?


S.J.E. Rombouts, M.S. Walma, J.A. Vogel, L.B. van Rijssen, H.C. van Santvoort, O.R.C. Busch, I.Q. Molenaar, M.G. Besselink

Voorzitter(s): H.A. Marsman, AIOS, AMC & M. Besselink, chirurg, AMC

Vrijdag 27 november 2015

12:22 - 12:34u in Studio21

Categorieën: HPB, vrije voordracht, gastro-intestinale chirurgie

Parallel sessie: V3 HPB & Colorectaal maligne


Introductie:
Sinds wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat FOLFIRINOX een succesvolle behandeling is voor het gemetastaseerd pancreascarcinoom, is er veel onderzoek verricht naar de effectiviteit voor lokaal irresectabele pancreastumoren. Echter, deze studies includeerden zowel patiënten met een borderline resectabel als lokaal irresectabel pancreascarcinoom. Dit

review geeft een overzicht van de klinische uitkomsten van FOLFIRINOX als behandeling van slechts patiënten met een lokaal irresectabel pancreascarcinoom.

Methode:
In Pubmed, Cochrane Library en Embase is op systematische wijze gezocht naar klinische studies betreffende FOLFIRINOX behandeling van lokaal irresectabele pancreastumoren, gepubliceerd voor 1 september 2015. Eindpunten waren algehele overleving, resectie percentage, toxiciteit en mate van reactie op de behandeling.

Resultaten:
Veertien studies werden geïncludeerd met in begrip van 359 patiënten met een lokaal irresectabel pancreascarcinoom. De toegepaste behandeling in deze studies betrof FOLFIRINOX alleen (n=3) en FOLFIRINOX plus chemoradiotherapie (CRT) (n=11). Alle studies beschreven het gebruikt van gemodificeerd FOLFIRINOX of dosis reductie van tenminste 14%. Na (gemodificeerd)FOLFIRINOX alleen, was het gepoolde resectie percentage 12.2%, met een gepoold responspercentage van 24.1%. Mediane overleving was 15.7 maanden. In het geval van (gemodifieerd) FOLFIRINOX plus CRT, rapporteerden zes studies de uitkomsten na FOLFIRINOX en voor CRT afzonderlijk. Het gepoolde resectiepercentage was 30.1%, met een responspercentage van 33.5%. Mediane overleving was 22 - 25 maanden. Toxiciteit was geraporteerd in 3 studies, met een maximum van 26% graad 3-4.

Conclusie:
FOLFIRINOX, veelal gemodificeerd dan wel toegediend in gereduceerde dosis, lijkt veilig toepasbaar te zijn als behandeling voor patienten met een lokaal irresectabel pancreascarcinoom met acceptabele toxiciteit, leidend tot veelbelevonden resectie percentages.