Uitkomsten van de Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA) na 2 jaar registratie: wat is er nodig voor onderscheidende ziekenhuisvergelijkingen?


N. Lijftogt, A.C. Vahl, E.D. Wilschut, B.H.P. Elsman, J.F. Hamming

Voorzitter(s): V. Jongkind, AIOS, VUmc & P.W.H.E. Vriens, vaatchirurg, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Vrijdag 27 november 2015

12:34 - 12:46u in The Voice Backstage

Categorieën: vaatchirurgie, vrije voordracht

Parallel sessie: V4 Vaatchirurgie


Tevens namens de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Wetenschappelijke commissie van de Dutch Surgical Aneurysm Audit. 


Introductie:
Na 2 jaar verplichte registratie worden de gemeten indicatoren steeds belangrijker en daarmee de manier waarop deze vergeleken zullen worden. Deze studie heeft dan ook als doel de predictieve waarde van de V-POSSUM te testen in de DSAA populatie als potentiële basis voor een case-mix model en eerlijke ziekenhuisvergelijkingen.

Methode:
Patiënten geregistreerd tussen Januari 2013 en Januari 2015 werden geanalyseerd en indien er sprake was van een incomplete dataset werden deze geëxcludeerd. Uitkomsten werden univariaat vergeleken tussen de groepen. Het risico op overlijden werd berekend middels de V-POSSUM voor electieve (AAA), acuut symptomatische (SAAA) en geruptureerde AAA (RAAA) operaties. Statistische analyse werd gedaan in SPSS en ziekenhuizen werden vergeleken door middel van funnelplots met een 95% betrouwbaarheidsinterval.

Resultaten:
5898 patiënten werden geanalyseerd (98.6%). Twintig procent van de electieve AAA patiënten had complicaties (918 van 4579), 35,3% (131 van 371) na S(ymptomatische)AAA en 64,5% (611 van 948) na R(uptuur)AAA. De 30-dagen mortaliteit na AAA was 1,9% (88 van 4579), 7,5% (28 van 371) na SAAA en 28,7% (272 van 948) na RAAA. Na endovasculaire AAA behandeling (EVAR) bedroeg de mortaliteit 0,9% en voorspeld door V-POSSUM 2,9% (95% BI;2,4-3,5). Na een open procedure bedroeg de mortaliteit 5% en voorspeld door de V-POSSUM 4,2% (95% BI;3.2-5.6). Variatie in predictieverschillen met de geobserveerde mortaliteit voor primaire aneurysmata per ziekenhuis waren klein.(figuur 1-3)

Conclusie:
De DSAA heeft als verplichte registratie de eerste stap gezet richting ziekenhuisvergelijkingen met een vergelijking tussen de voorspelde en geobserveerde mortaliteit. Gezien de lage mortaliteitspercentages zijn andere uitkomsten dan mortaliteit voor kwaliteitsvergelijkingen wellicht beter. De V-POSSUM kan de basis vormen als case-mix model maar behoeft vergelijking met andere modellen. 

Figuur 1. De geobserveerde en voorspelde mortaliteit na de Vascular Physiological and Operative Severity Score for enUmeration of Mortality (V-POSSUM) per procedure per setting in de DSAA (2013-2014).
Figuur 2. De voorspelde en geobserveerde mortaliteit op basis van de V-POSSUM voor de gehele primaire abdominale aneurysma populatie (electief, symptomatisch en ruptuur) in de DSAA.
Figuur 3. Het verschil tussen de voorspelde mortaliteit en de geobserveerde mortaliteit op basis van de V-POSSUM voor de gehele primaire abdominale aneurysma populatie in de DSAA.