Aorta calcificaties zijn geassocieerd met naadlekkage na een Ivor-Lewis slokdarmresectie.


L. Goense, P.S.N. van Rossum, T. Weijs, M. van Det, G.A.P. Nieuwenhuijzen, M. Luyer, R. van Hillegersberg, J.P. Ruurda, E. Kouwenhoven

Voorzitter(s): J.M. Omloo, AIOS, Gelre Ziekenhuizen & M.I. van Berge Henegouwen, chirurg, AMC

Vrijdag 27 november 2015

12:46 - 13:00u in Bijdehandjes

Categorieën: gastro-intestinale chirurgie, vrije voordracht

Parallel sessie: V2 Upper GI


Introductie:
Naadlekkage is een gevreesde complicatie na een slokdarmresectie. Het doel van deze studie was om de associatie te evalueren tussen atherosclerose van de buismaagvasculatuur - zoals bepaald middels een vasculair calcificatie score model - en het optreden van naadlekkage na een slokdarmresectie met intrathoracale anastomosering.

Methode:
Opeenvolgende patiënten die een electieve slokdarmresectie met buismaagreconstructie en intrathoracale anastomosering ondergingen in verband met een oesofaguscarcinoom tussen april 2012 en maart 2015 kregen vasculaire calcificatie scores toegewezen op basis van standaard preoperatieve CT-beelden. Onder patiënten met en zonder naadlekkage werden hoeveelheden calcificaties van de aorta, truncus coeliacus, en rechter en linker post-coeliacale arteriën vergeleken in univariabele en multivariabele logistische regressie analyse.

Resultaten:
Van de 167 geïncludeerde patiënten, trad bij 40 (24%) naadlekkage op. Geen significante verschillen in patiënt-gerelateerde factoren werden gevonden tussen de groepen met en zonder naadlekkage. In univariabele analyse kwam naadlekkage significant vaker voor bij patiënten met calcificaties van de aorta (32% en 37% vs. 9%, p=0.031). In multivariabele analyse waren zowel ‘weinig’ als ‘veel’ calcificaties van de aorta geassocieerd met naadlekkage; odds ratios [OR] 5.07 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 1.8-17.7) en 7.1 (95% BI: 1.9-26.9), respectievelijk.

Conclusie:
Atherosclerotische calcificaties van de buismaagvasculatuur zijn onafhankelijk geassocieerd met het optreden van naadlekkage van de intrathoracale oesofagogastrostomie na een slokdarmresectie. Deze parameter kan preoperatieve selectie van patiënten verbeteren en bijdragen aan het eerder diagnosticeren van deze ernstige complicatie. 

Figuur 1. Transversale coupes van standaard pre-operatieve CT-scans met respectievelijk calcificaties in de aorta (A), de truncus coeliacus (B), arteria hepatica (C), en de arteria lienalis (D).
Tabel 1. Verdeling van het aantal calcificaties per onderdeel van de buismaagvasculatuur en het aandeel van de patiënten met naadlekkage.